Arbeidsutvalget 2020-2021

Arbeidsutvalget (AU) i Akershus Unge Høyre har ansvaret for den daglige driften av foreningen. Det er de som innstiller til Fylkesstyremøtene og håndterer foreningens økonomi. Arbeidsutvalget velges av Akershus Unge Høyres Generalforsamling. Fylkessekretæren ansettes av AU.

Mathias Opdal Weseth

Fylkesleder

Mathias er 22 år, og kommer fra Bærum hvor han også sitter i kommunestyret og planutvalget. Han har fullført en bachelor i Internasjonale studier ved Universitet i Oslo, og er genuint opptatt av EU og utenrikspolitikk. Mathias er tidligere leder av Bærum Unge Høyre og har sittet i Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre i to perioder.

Tage Slind Jensen

Organisasjonssekretær

Tage er 22 år og kommer fra Nesodden, og bor i Oslo der han studerer ved Universitetet i Oslo. Tage har erfaring som leder av Nesodden Unge Høyre og 2. nestleder i Akershus Unge Høyre. 

Anine Norén

1. nestleder

Anine er 21 år og kommer fra Drøbak i Frogn. Hun studerer Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Anine er nå folkevalgt i Frogn kommune. Anine er også tidligere leder av Follo Unge Høyre og har sittet i Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre to perioder.

Celine Vår Sollie

2. nestleder

Celine er 22 år og kommer fra Lørenskog. Til daglig studerer hun Økonomi og Administrasjon ved Handelshøyskolen BI og jobber på deltid. Celine er folkevalgt i Lørenskog kommune og er styremedlem og kvinnepolitisk ansvarlig i Lørenskog Høyre. Hun har erfaring som styremedlem og nestleder i Nesodden Unge Høyre, direktevalgt til fylkesstyret og har sittet én periode i AU.

Herman Kapaasen

Medlem av Arbeidsutvalget

Herman er 18 år og fra Lørenskog kommune. Ved siden av politikk går han siste året på Mailand videregående skole. Herman er tidligere leder av Nedre Romerike Unge Høyre, og vant Akershus Unge Høyres talentprogram 2019.

Håvard Clementz

Medlem av Arbeidsutvalget

Håvard er 22 år og kommer fra Bærum. Han studerer Utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo, og tar en fordypning i statsvitenskap. Han har erfaring fra styret i Bærum Unge Høyre.

Jenny Sofie Andresen

Medlem av Arbeidsutvalget

Jenny er 18 år og kommer fra Ski i Nordre Follo. Hun går i tredjeklasse studiespesialisering på Ski videregående skole ved siden av å drive med politikk. Jenny har sittet i arbeidsutvalget i én periode.

Telefon
952 28 906

Kristin Ervik Snortheim

Medlem av Arbeidsutvalget

Kristin er 17 år gammel og kommer fra Nannestad. Hun går andreåret på medier og kommunikasjon ved Nannestad videregående skole. Kristin har vært leder av Øvre Romerike Unge Høyre, Nannestad Ungdomsråd, elevrådet ved Nannestad videregående skole. Kristin har i tillegg deltatt på Akershus Unge Høyres Talentprogram.